handleiding | downloads | krommen | FAQ | tips | links | info | english

Copyright


Het eigendom en copyright van deze handleiding ‘Kiteboards bouwen doe je zelf’ berust bij Edwin Butin Bik.


Het is toegestaan:
  • de offline versie van deze handleiding te downloaden en haar te gebruiken als informatiebron.
  • het is toegestaan de offline versie van deze handleiding te verspreiden voor persoonlijk gebruik.

Het is niet toegestaan zonder toestemming van de auteur:
  • de handleiding geheel of gedeeltelijk door plaatsing op een andere site via internet of intranet toegankelijk te maken.
  • de handleiding geheel of gedeeltelijk over nemen en in enige vorm of op enige wijze te verveelvoudigen.
  • de handleiding te gebruiken voor cursussen, opleidingen of op commerciële wijze te gebruiken.

Aansprakelijkheid


Geprobeerd wordt in de handleiding ‘Kiteboards bouwen doe je zelf’ zo correct en actueel mogelijke informatie te geven. De auteur kan helaas niet garanderen dat de informatie in alle gevallen juist is.
De auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van de gegeven informatie, noch voor schade van welke aard dan ook, direct of indirect veroorzaakt door het gebruik van deze handleiding.Copyright © 2003 Edwin Butin Bik

sitemap Copyright © 2003 Edwin Butin Bik