handleiding | downloads | krommen | FAQ | tips | links | info | english

2.9 Veilig omgaan met materiaal


Bezuinig niet op je eigen veiligheid!
Voor weinig geld kun je latex handschoenen, stof- en koolstoffilters kopen en een bijbehorend halfgelaatsmasker is ook niet erg duur. Sommige producten waarmee je werkt zijn nogal toxisch. Epoxy is relatief oplosmiddelarm maar de verdunners, ontvetter, primer en lakken zijn dit zeer zeker niet (fig. 2.9.1). Hierbij komen zogenaamde Vluchtige Organische Stoffen vrij. Gebruik ze dus zoveel mogelijk in goed geventileerde ruimtes en vergeet je koolstofmasker niet. In plaats van een koolstoffilter kun je ook een slang aan je masker koppelen, waarvan het uiteinde zich in een ruimte met schone lucht bevindt. Dit laatste systeem gebruik ik zelf omdat de houdbaarheid van een koolstoffilter lastig meetbaar is en er zijn altijd stoffen die niet geheel door het filter worden afgebroken.
Het schuren van het Core-Cell, laminaat en de verflagen geeft veel stof. De kleine stukjes glasvezel die vrijkomen bij het schuren van het laminaat zijn ook nog eens irriterend voor de huid en longen. Zorg er dus voor dat je de huid en longen goed beschermt met kleding en een fatsoenlijk stofmasker. Gebruik in geen geval de goedkopere wegwerpmaskers omdat deze vaak niet goed afsluiten rondom je gezicht.
Wanneer je het laminaat gaat schuren voordat de epoxy geheel is uitgehard, kun je niet uitgeharde epoxydeeltjes op je huid krijgen en kun je een epoxyallergie oplopen. Niet uitgeharde epoxy dat via de huid binnendringt, kan zorgen voor een overgevoeligheid, die nooit meer over gaat en alleen maar erger wordt naarmate je meer met epoxy in contact komt. Dit proces wordt ook wel de sensibiliserende werking van epoxy genoemd. In feite is dit precies het tegenovergestelde van gewenning. Tijdens het werken met epoxy (indien niet uitgehard) en alle andere vloeibare chemische middelen is het dus ook verstandig om latex handschoenen en beschermende kleding te dragen.


waarschuwingsetiket
fig. 2.9.1

Waarschuwing zoals bijvoorbeeld vermeld op de epoxyprimer verdunner.

sitemap Copyright © 2003 Edwin Butin Bik